כיצד נוכיח נזק לשון הרע?

לכל אדם ישנה הזכות הבסיסית להביע עצמו בכל דרך שיבחר – זהו מהותו של חופש הביטוי. חופש הביטוי הנו חלק בלתי נפרד ממשטר דמוקרטי והוא מאפשר לאזרחים במדינה להשמיע דעתם ולהקשיב לדעות שונות. אולם, חופש הביטוי אינו בבחינת אמתלה עבור אדם לומר כל דבר העולה על רוחו ללא התחשבות בזכויות האחר או בערכי החברה בה הוא חי. גם לחופש הביטוי ישנן הגבלות, כאשר אחת מהן היא הזכות לשמירה על שמו הטוב של אדם, זכות המעוגנת תחת חוק איסור לשון הרע.

חוק איסור לשון הרע

binding-contract-948442_640חוק איסור לשון הרע מסדיר את זכותו הבסיסית של אדם לשמור על כבודו ועל שמו הטוב מפני עלבונות שפורסמו, קבל עם ועדה, וגרמו להשפלתו וביזויו. חוק זה כולל מגוון איסורים החלים על אדם ובמידה והאיסורים אכן התבצעו, נחשב אותו אדם כמוציא דיבה או, כאמור, מוציא לשון הרע.

מהן זכויות נפגע לשון הרע?

נפגע אשר חש כי ניזוק מפרסום דבריו, מעשיו או פועלו מצד אדם אחר, רשאי איפוא לפנות לערכאות משפטיות ולהוכיח כי אכן נגרם לו עוול. בכדי להוכיח נזק לשון הרע יש להוכיח שני תנאים: פרסום, האומד את כמות האנשים שנחשפו לאמירה או המעשה הפוגעני והיקף הנזק, הנאמד כנזק נפשי או כלכלי. פרסום לשון הרע עשוי להיחשב, על פי חוק, הן כעוולה אזרחית והן כעבירה פלילית.

עוולה אזרחית – כאשר מדובר בלשון הרע כעוולה אזרחית, הנאשם יישפט על פי פקודות הנזיקין ובפני התובע ישנה אפשרות להוכיח כי נגרם לו נזק ולתבוע בגינו פיצוי. לחילופין, רשאי התובע לדרוש פיצויים ללא כל הוכחת נזק, פיצויים אלו עשויים להגיע עד גובה הסכום הקבוע בחוק, העומד כיום על 50,000 ₪ ואם יוכח כי הפרסום נעשה בזדון, הפיצוי יעמוד על 100,000 ₪.

עבירה פלילית – כאשר נמצא כי מדובר בעבירה פלילית, עלול הנאשם להישלח למאסר בפועל לתקופה שלא תעלה על שנה אחת. עונש כבד זה יינתן אך ורק כאשר נמצא כי הנאשם פרסם את הדברים מתוך זדון. חשוב לציין, כי על פי חוק איסור לשון הרע, עבירה פלילית בנושא, תיחשב רק אם הפגיעה נעשתה על דרך פרסום בפני שני אנשים ו\או יותר.

הטקסט נכתב על ידי עורך הדין אורי דניאל שהקים בשנת 1995 את משרד עורכי הדין אורי דניאל. המשרד מונה שמונה משפטנים מיומנים ומנוסים בתחומם אשר יעשו כל שביכולתם על מנת לייצגכם על הצד הטוב והמקצועי ביותר.

כתוב/כתבי תגובה