תקדים – מסר עדות שקר ונקנס ב-50,000 ש”ח

תקדים – מסר עדות שקר ונקנס ב-50,000 ש”ח

עורך הדין אורי דניאל, שייצג את הצד התובע בתביעה אזרחית, חקר את הנתבע בנוגע לקיומה של עסקת נאמנות. הנתבע הכחיש את העסקה, הן בתצהיר והן בעדותו על הדוכן העדים, מה שהתברר ע”י עו”ד דניאל כשקר. בית המשפט קיבל את טענת עו”ד אורי דניאל, והטיל על הנתבע קנס של לא פחות מ-50,000 ש”ח אשר יופקדו לאוצר המדינה. השופט קבע, כי קנס זה הינו כעונש על מתן עדות שקר בבית משפט, ועל הנתבע לשלם את הקנס, ללא קשר לתביעה עצמה. כמו כן, עו”ד למשפט אזרחי אורי דניאל מוסיף כי “בסופו של יום, השופט פסק לטובת התובע, וקיבל את טענתינו”.

כמו כן, חשוב לציין כי מדובר באירוע חריג, ובתקדים בבית המשפט הישראלי. שלא כמו בארה”ב, שם ניתן להכניס לכלא עדי שקר, בישראל עד כה, השופטים היו מקלים בעניין, ולא היו מטילים עונשים כבדים. בהמשך לך, מסירת עדות שקר מהווה עבירה פלילית, והחוק קובע עד 7 שנות מאסר. לצערנו, כתבי האישום בגין העבירה נמוכים עד אפסיים, נכון להיום.